Gehoorbeschadiging door lawaai

Lawaaischade of slechthorendheid door lawaai is vaak te voorkomen. Het is daarom belangrijk om uw oren goed te beschermen in een omgeving waarin u blootgesteld wordt aan hard geluid.

Hard geluid kunnen we onderverdelen in twee soorten, namelijk de harde geluiden van lange duur (u gaat bijvoorbeeld een avond op stap met vrienden en staat dicht bij de luidspreker in de discotheek of kroeg) of de harde geluiden van korte duur (denkt u hierbij aan het geluid van vuurwerk of de schietsport).

Wanneer uw oren blootgesteld worden aan hard geluid kan er schade ontstaan aan de trilhaartjes welke zich in het slakkenhuis bevinden. Deze beschadiging is vaak blijvend doordat de trilhaartjes zich niet meer kunnen herstellen. De hoeveelheid aan schade die ontstaat hangt uiteraard af van het soort geluid en de tijdsduur van blootstelling.

Gehoorbeschadiging en tinnitus ofwel oorsuizen

Wanneer u schade heeft opgelopen aan uw gehoor door lawaaibelasting kan er een pieptoon of ruis gehoord worden. Dit is vaak het eerste teken van beschadiging. Meestal gaat deze pieptoon of ruis na een aantal dagen vanzelf weer over tot het moment waarop het oor zichzelf niet meer kan herstellen. De pieptoon of ruis is dan blijvend. Deze aandoening wordt Tinnitus genoemd; een term welke wordt gebruikt voor het beschrijven van de geluiden die binnenin het oor of in het hoofd worden waargenomen. Deze geluiden kunnen verschillen van persoon tot persoon.

Stel u werkt in een omgeving waarin u blootgesteld wordt aan hard geluid, wat zegt de Arbowet hier dan over? En wanneer is hard geluid schadelijk?

In de Arbowet wordt bepaald dat geluid schadelijk is vanaf 80 decibel, afgekort tot dB(A). Dit is een maateenheid om aan te geven hoe hard geluid is. Als mens bent u gevoelig voor de geluiden die lopen van 0 dB(A) tot 140 dB(A). Met 0 dB(A) geven we de gehoordrempel aan, het wil dan niet zeggen dat er totaal geen geluid aanwezig is in uw omgeving, maar uw gehoor is daar niet gevoelig voor en vangt deze daarom niet op. Naar mate het volume toeneemt, nemen ook de decibellen toe. Het geluid dat tot uw oren komt met 140dB(A) of meer is voor u waar te nemen, maar erg hinderlijk tot pijnlijk.

GehoorschadeAfspraak maken?

Heeft u last van gehoorschade door lawaai dan kunt u bij Coppes Hoorzorg een hoortest laten afnemen. Wellicht zou u na het lezen van dit hoofdstuk gehoorbescherming willen laten aanmeten. Lees dan hier verder over otoplastieken ofwel gehoorbeschermers.

Zou u een afspraak willen maken neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 024-8445599