Hoe lees ik nu de testresultaten van een hoortest?

De hoormetingen die gedaan zijn worden in een grafiek geplaatst welke een audiogram genoemd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een toonaudiogram en een spraakaudiogram. Deze grafieken laten zien in welke mate u geluiden van verschillende frequenties of spraak kunt horen.

Hoe lees ik het toonaudiogram?

Het toonaudiogram is de meting met de koptelefoon. Hiermee meten we de luchtgeleiding van het oor. Het rechteroor staat aan de linkerzijde weergegeven en het linkeroor aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde verticaal van de grafiek ziet het de versterking van het geluid in decibellen(dB). Hierbij staat 0 decibel (dB) voor een heel zacht geluid en 120 decibel voor een erg hard geluid.

Aan de bovenzijde horizontaal of soms aan de onderzijde horizontaal staat de frequentie in Hertz weergegeven. Deze getallen oplopend van 125(0,125KHz) Hertz t/m 8000(8 KHz) Hertz geven de hoogte van de tonen aan. De 125 Hz is een hele lage bromtoon en de 8000 Hz is een hele hoge pieptoon.

De rondjes of driehoekjes zijn van het rechteroor(rood) en de kruisjes of vierkantjes(blauw) zijn van het linkeroor. Deze symbooltjes die zijn verbonden met een lijn in het toonaudiogram noemen we de gehoordrempel. Hoe lager deze hoordrempel dus ligt, hoe slechter iemand hoort.audiogram

Iemand met een normaal gehoor kan geluid tussen 0 en 20 dB nog net horen. Zie de grafiek.

 

PresbyacusisBij iemand met ouderdom slechthorendheid ofwel presbyacusis zie je vaak dat deze persoon de hoge tonen veel slechter hoort dan de lage tonen. Dit komt omdat de trilharen slijten naar mate je ouder wordt. In de grafiek kunt u zien hoe de gehoordrempel bij een bepaalde leeftijd afloopt.

Gehoorverlies en vergoeding

Met alleen het toonaudiogram kunt u al uitrekenen hoeveel gehoorverlies u heeft en of u voor vergoeding in aanmerking komt. Het gehoorverlies wordt altijd in decibellen weergegeven. Om dit te berekenen telt u de waarden uit het toonaudiogram gemeten bij 1000 Hz, 2000 Hz en bij 4000 Hz (ofwel gemeten bij 1, 2 en 4 kHz) bij elkaar op en deel deze door 3. Om voor vergoeding van hoortoestellen in aanmerking te komen moet uw gehoorverlies 35 dB of meer zijn. Ligt uw waarde onder de 35dB dat komt u meestal niet voor vergoeding in aanmerking.

Gehoorverlies is als volgt in te delen:
Tussen 0-30 dB: normaal tot licht gehoorverlies
Tussen 30 en 60 dB: licht tot matig gehoorverlies
Tussen 60 en 90 dB: ernstig gehoorverlies
Meer dan 90 dB: zeer ernstig gehoorverlies tot doof
120dB: doof

De beengeleiding

Een beengeleidingsmeting is een meting waarbij we gebruik maken van een blokje welke we achter de oorschelp op de schedel plaatsen. Het trilblokje brengt middels trillingen het geluid over op de schedel. Op deze manier meten we direct het gehoorverlies van het slakkenhuis doordat deze in trilling wordt gebracht.

Een beengeleidingsmeting vindt altijd plaats na het meten van het luchtgeleiding(koptelefoon). Deze meting van de beengeleiding wordt ook weergeven in het toonaudiogram. Door deze twee metingen te vergelijken kun je vaststellen of het gehoorverlies wordt bepaald door een slecht functionerend middenoor of dat het gehoorverlies in het slakkenhuis zit. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk.

BeengeleidingsverliesOnderstaand zie je een meting van een slecht functionerend middenoor.(rechteroor) De beengeleidingsmeting staat rechts weergegeven met de hoekige open haakjes.
Gebruikte symbolen beengeleiding
= beengeleiding linkeroor,  = beengeleiding rechteroor
= gemaskeerde beengeleiding linkeroor,  = gemaskeerde beengeleiding rechteroor

Hoe lees ik het spraakaudiogram?

Het spraakaudiogram is de laatste meting welke wordt gedaan. Bij het afnemen van het spraakaudiogram worden door de koptelefoon verschillende woordjes aangeboden op verschillende geluidsniveaus.

Aan de linkerzijde van de grafiek ziet u een percentages oplopen van 0% tot 100%. Dit geeft het percentage aan van de woordjes die u goed hebt beantwoord. Aan de onderzijde van de grafiek staat de luidheid van de aangeboden woordjes weergegeven in decibellen (dB). Iemand met een goed gehoor zou bij een luidheid van 50dB, 100% van de woordjes moeten verstaan. Deze lijn(curve) staat altijd weergegeven in de grafiek. Deze normaalcurve wordt dus vergeleken met de eventuele afwijking van het gehoor.

De rondjes of driehoekjes zijn van het rechteroor(rood) en de kruisjes of vierkantjes(blauw) zijn van het linkeroor. Deze symbooltjes zijn verbonden met een lijn en noemen we de spraakcurve. Hoe verder deze curve naar rechts ligt, hoe meer versterking van de woordjes er nodig is om goed te kunnen verstaan.

SpraakaudiogramIn de grafiek zie je het spraakaudiogram. Voor het linkeroor(blauw-vierkant) wordt zoals u ziet een score behaald van 100%. De woordjes moesten dan wel aangeboden worden op een geluidsniveau van 110dB. Dat is erg hard voor de meeste personen. Soms is het zo de woordjes hard aangeboden worden maar de 100% gewoon niet bereikt kan worden. Er is dan sprake van spraak discriminatie. In de onderstaande grafiek is dat het geval in het rechteroor(rood-driehoek) van deze persoon.

Soms is het zo de woordjes hard aangeboden kunnen worden maar de 100% gewoon niet bereikt kan worden. Er is dan sprake van spraak discriminatie. In de bovenstaande grafiek is dat het geval in het rechteroor van deze persoon.

Zou u een uitgebreid hooronderzoek willen laten afnemen dan kan dat. Neem dan even contact met ons op via het telefoonnummer: 024-8445599 of via ons contactformulier.